Vuosiraportit kertovat edistyksellisistä vastuuteoista

Me, joille vuosiraportointi on intohimo tai jopa pakkomielle, olemme taas uuden edessä. Alkusyksy on hyvä ajankohta aloittaa raporttien suunnittelu, jotta kevättalven loppukiri jää lyhyeksi.

Uusien ja relevanttien ideoiden löytämiseksi raporttiin on hyvä katsella myös laatikon ulkopuolelle. Millaisia raportteja muut julkaisevat ja mitkä teemat nousevat nyt otsikoihin. Kohtalaisen otannan perusteella tärkeimpiä trendejä nousi esiin kolme.

Ilmasto on aiheena ylitse muiden. Jopa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on jo kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja niiden eteen tehdään toimia tosissaan. Ilmastonmuutos ja luontokato nähdään haasteina, jotka on ratkaistava ja jotka huomioiden voidaan luoda uudenlaista kestävää liiketoimintaa. Vauhti, jolla yritykset toimissaan etenevät, on huima. Vielä muutamia vuosia sitten päästölaskennan tiedot löytyivät pääosin suurilta pörssiyhtiöiltä, mutta nyt päästöjensä määrän ja suunnitelman niiden vähentämiseksi ovat julkaisseet jo lukuisat pienemmätkin yritykset. Tämä vahvistaa näkemystämme, että yritykset ratkaisevat ilmastokriisin. Toivoa sopii, ettei poliittinen ohjaus niiden toimia hidasta.  

Toinen mielenkiintoinen raporteissa korostunut teema on työhyvinvointi. Työntekijöiden korkea vaihtuvuus ja kova kilpailu osaavista tekijöistä ovat monen yrityksen haasteina, koska työvoimapula vaivaa lähes kaikkia toimialoja. Työssäviihtymisestä onkin pidettävä kiinni, jotta työurat pitenisivät. Toisaalta työntekijöiden vaatimukset työolosuhteita ja työilmapiiriä kohtaan ovat kasvaneet. Yritysten HR-osastoilla tehdään paljon töitä työnantajamaineen ja työilmapiirin eteen. Kun edistykselliset toimintatavat ovat jo käytössä, niin pitää löytää vielä uusia. Vai mitä sanoisitte Masterchef-tasoisesta henkilöstöravintolasta. 

Kolmas huomioni liittyy raporttien laajuuteen. Joskus vuosikymmeniä sitten eräs kollegani ennusti, että vuosikertomusten teko on auringonlaskun ala. Myöhemmin hän on menestynyt erinomaisesti juuri raportointipalveluiden tarjoajana, joten uusi kurkistus kristallipalloon on varmaan antanut erilaisen näkemyksen. Raporttien laajuudet ovat kasvaneet ja yhä useampi yritys on ryhtynyt julkaisemaan erillistä vastuullisuusraporttia tai lisännyt vastuullisuustietoja vuosikertomukseensa. Toisaalta taloudellisen tiedon ja liiketoiminnan kuvauksien laajuus on yleisesti hieman supistunut, joten trendinä voisi sanoa vastuullisuuden ajavan talouden edelle. Talousluvut ovat historiaa, joten vastuullisuustiedoista lukijat pystyvät arvioimaan paremmin yrityksen tulevaa kehitystä. Vain kestävän kehityksen mukaisella liiketoiminnalla on tulevaisuus.  

Haluatko apua raportointinne kehittämisessä? Lue lisää raportointipalveluistamme ja ole meihin yhteydessä – nyt on hyvä aika aloittaa!