Viestintä yritysjärjestelyissä (M&A)

Sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat keskeisessä roolissa onnistuneissa yritysjärjestelyissä.

Olemme toimineet kumppanina useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä aina suunnittelu- ja julkistusvaiheesta integraatiovaiheeseen ja tehneet tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa. Tavoitteenamme on viestinnän keinoin varmistaa yritysjärjestelyn onnistuminen, antaa riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa eri osapuolille sekä hälventää muutostilanteen aiheuttamaa epätietoisuutta erityisesti henkilöstön keskuudessa.

Autamme asiakkaitamme viestintästrategian suunnittelussa sekä keskeisten ydinviestien kiteyttämisessä ja viestimisessä selkeästi eri kohderyhmille. Viestinnällä on kyettävä vastaamaan muutosprosessiin liittyvien peruskysymysten lisäksi siihen, miksi yritysjärjestely toteutetaan, mitä sillä tavoitellaan ja mitkä ovat sen hyödyt ja vaikutukset eri sidosryhmille.

Viestintä ei pääty yritysjärjestelyn julkistukseen. Jatkuvalla, kaksisuuntaisella viestinnällä kannustetaan henkilöstö mukaan muutokseen.

Palveluitamme yritysjärjestelyihin liittyvässä viestinnässä ovat muun muassa:

  • Viestinnällinen neuvonanto
  • Viestintästrategia ja pääviestien määrittely eri kohderyhmille
  • Viestinnän toimenpidesuunnitelma julkistus- ja integraatiovaiheissa sekä toimenpiteiden toteutus
  • Tarvittavien materiaalien tuotanto, kuten tiedotteet, presentaatiot, Q&A:t
  • Mediaviestintä
  • Integraatiovaiheen sisäinen ja ulkoinen muutos- ja strategiaviestintä
  • Kriisiviestintä
  • Viestintäprosessin johtaminen

 

"Nesteen tavoitteena on olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa ja yhtiö panostaa vahvasti uuden strategian mukaisiin toimenpiteisiin. Liiketoiminnan kasvun ja organisaation muutoksen myötä työmäärä viestinnälle kasvoi äkillisesti. Haastavassa tilanteessa Bravura hyppäsi vauhdissa mukaan osaksi viestintätiimiämme ja otti kokonaisvastuun tiettyjen strategisten projektien viestinnän suunnittelusta sisällöntuotantoon. Yhteistyömme oli joustavaa, ja pystyin luottamaan Bravuran viestintäasiantuntijuuteen. Voin suositella Bravuraa kansainvälisen yrityksen strategisiin muutosviestintäprojekteihin ja vaativiin yritysviestinnän tehtäviin.”

Susanna Sieppi, Viestintäjohtaja (vt.)
Neste Oyj

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä

Toimitusjohtaja, osakas

+358 40 570 5530
pauliina.tennila@bravura.fi