Yritysvastuu

Vastuullisuus on perusedellytys liiketoiminnan kestävälle ja pitkäjänteiselle menestymiselle. Vastuullisuus liittyy keskeisesti yrityksen strategiaan, johtamiseen ja viestintään.

Tuemme asiakkaitamme määrittämään itselleen olennaiset vastuullisuusteemat ja niitä tukevat tavoitteet ja mittarit, minkä jälkeen autamme vastuullisuusohjelman laatimisessa ja vastuullisuusviestin liittämisessä osaksi yrityksen raportointia ja viestintää.

Vastuullisuuspalvelumme:

Vastuullisuuskonsultointi

 • Vastuullisuuden kehittäminen
 • Kaksoisolennaisuusarviot (DMA) ja vastuullisuusteemojen määrittely
 • Sidosryhmäkyselyt
 • Vastuullisuusohjelmat: tavoitteet, mittarit, toimenpiteet ja johtaminen sekä sitoumukset
 • Johdon ja hallituksen koulutus

Vastuullisuusraportointi

 • Vastuullisuusraportin konseptointi, suunnittelu ja sisällöntuotanto
 • Vastuullisuuden integrointi jatkuvaan tulosraportointiin
 • CSRD:n ja ESRS:n mukainen kestävän kehityksen raportointi
 • GAP-analyysit
 • GRI-raportointi ja Global Compact-raportointi

Vastuullisuusviestintä ja ohjeistot

 • Vastuullisuuden integrointi yrityksen yleiseen viestintästrategiaan ja vuosisuunnitelmaan
 • Vastuullisuustarinan kiteyttäminen
 • Sijoittajamateriaalit ja yritysesitykset
 • Some-kanavien sisällöt, case-materiaalit
 • Ohjeistot, kuten eettiset ohjeet (Code of Conduct)
 • Koulutusmateriaali henkilökunnalle

Vastuullisuus on tekoja ja tapa toimia – anna meidän auttaa. Ota yhteyttä!

”Vuoden 2020 aikana otimme käyttöön eettisen  ohjeistuksen kaikille Incap-konserniin kuuluville yrityksille. Tämä on nopeuttanut uusien hankittujen tehtaiden integrointia ja tarjonnut alustan yhteisten prosessien luomiselle. Vastuullisuusprojektissamme keskityimme olennaisiin seikkoihin ja korostimme jatkuvaa kehittymistä. Saavuttaaksemme vastuullisuustyössämme seuraavan tason tulemme asettamaan lisää tavoitteita ja kehittämään raportointiamme ja viestintäämme kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Tästä me aloitamme ja tulemme kehittämään toimintaamme jatkuvasti."  

Otto Pukk, Toimitusjohtaja
Incap Oyj

 

Olemme Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen. FIBS on johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. www.fibsry.fi

Lisätietoja:

Tiina-Marjo Nousiainen

Johtaja, vastuullisuus, osakas

+358 40 764 7873
tiina-marjo.nousiainen@bravura.fi