Yrityksen vastuullisuus

Vastuullisuus on yritystoiminnan perusvaatimus ja edellytys sille, että liiketoiminta on kannattavaa, kestävää ja hyväksyttävää. Vastuullisuus liittyy keskeisesti yrityksen strategiaan, johtamiseen ja viestintään.

Riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta, vastuullinen toimintatapa on ehdoton edellytys pitkäjänteiselle menestykselle. Myös sijoittajat suosivat vastuullisia yrityksiä.

Onko teidän yrityksessänne kiteytetty, mistä vastuullisuudessa on kyse, mikä on vastuullisuuden merkitys yhtiönne liiketoiminnalle, mitkä ovat yhtiönne ja eri sidosryhmien kannalta olennaiset vastuullisuuden teemat ja näihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit? Entä miten viestitte vastuullisuudesta sidosryhmillenne?

Autamme yrityksiä vastuullisuusohjelman laatimisessa ja sitomaan vastuullisuuden osaksi yrityksen raportointia ja viestintää.

Vastuullisuus on tekoja ja tapa toimia – anna meidän auttaa. Ota yhteyttä!

Vastuullisuuspalvelumme:

Vastuullisuusohjelma

 • Nykytilan kartoitus
 • Sidosryhmäkysely
 • Olennaisuusanalyysi
 • Vastuullisuusteemojen määrittely
 • Raportoinnin viitekehys, mittarit ja tavoitteet

Vastuullisuusraportti

 • Vastuullisuusraportin konseptointi, suunnittelu ja sisällöntuotanto
 • Vastuullisuuden integrointi jatkuvaan tulosraportointiin
 • Ei-taloudellisten tietojen raportointi

Vastuullisuusviestintä 

 • Vastuullisuuden integrointi yritysken yleiseen viestintästrategiaan ja vuosisuunnitelmaan
 • Vastuullisuuden viestinnällistäminen
 • Sijoittajamateriaalit ja yritysesitykset
 • Some-kanavien sisällöt, case-materiaalit

Yrityksen eettiset ohjeet (Code of Conduct)

 • Ohjeisto (Code of Conduct)
 • Koulutusmateriaali henkilökunnalle

 

Olemme Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen. FIBS on johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. www.fibsry.fi

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä

Senior Advisor, osakas

+358 40 570 5530
pauliina.tennila@bravura.fi