Markkinointiviestintä

Yrityksen brändin vahvistaminen on liikkeenjohdon keskeisimpiä haasteita. Laadukas markkinointiviestintä on elintärkeä osa yrityksen menestystä sekä erikoistilanteissa että silloin, kun asiat rullaavat tavalliseen tapaan.

Markkinointiviestintä kumpuaa yrityksen strategiasta ja on tärkeä osa liiketoiminnan tukemista. Markkinointiviestinnällä rakennetaan ja vahvistetaan yrityksen tunnettuutta, luodaan halutun suuntaisia mielikuvia, autetaan pääsyä keskusteluihin ja neuvottelupöytiin sekä mahdollistetaan vuorovaikutus asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Menestyksekäs ja kauaskantava markkinointiviestintä ei ole yksittäisiä tekoja eikä pikajippoja, vaan tavoitteellista, pitkäjänteistä, monikanavaista työtä.

Meillä Bravurassa on vankka kokemus markkinointiviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta kaikissa kanavissa ja eri kohderyhmien erityistarpeet huomioiden. Suunnittelemme ja toteutamme vaikuttavaa markkinointiviestintää oman tiimimme sekä laajan yhteistyökumppaniverkostomme voimin.

 

Autamme asiakkaitamme:

 • markkinointistrategian suunnittelussa
 • markkinointisuunnitelman ja budjetin laatimisessa
 • brändin määrittelyssä ja vahvistamisessa
 • konseptoinnissa ja tuotteistamisessa
 • yrityksen tarinan kirkastamisessa
 • ydinviestien määrittelyssä ja hissipuheen laadinnassa
 • presentaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • markkinointimateriaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • someviestinnässä
 • tapahtumasuunnittelussa
 • uusien palveluiden ja tuotteiden lanseeraamisessa
 • nettisivujen suunnittelussa ja uudistamisessa.

Me autamme – ota yhteyttä!

Lisätietoja:

Anu Kuula

Projektipäällikkö, osakas

+358 44 582 6102
anu.kuula@bravura.fi