Listautumisviestintä (IPO)

Pörssilistautuminen on yrityksen elinkaaren tärkeimpiä tapahtumia. Listautumisen aikana yritys saa usein myös tavallista enemmän huomiota. Tämän vuoksi listautumisviestintään panostaminen on kannattava sijoitus jokaiselle listautumista suunnittelevalle yhtiölle.

Onnistunut listautumisviestintä edellyttää kykyä hahmottaa listautuvan yrityksen liiketoiminta kokonaisuutena, kiteyttää liiketoiminnan keskeiset ydinviestit sekä viestiä ne mahdollisimman selkeästi sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille. Lisäksi on olennaista hahmottaa listautumisen yhteydessä viestintään liittyvä juridinen prosessi sekä varautua mahdollisiin kriisiviestintätilanteisiin.

Pitkä kokemuksemme on myös opettanut, että listautumisprosessi on tiimityötä; olemme työskennelleet tiiviissä yhteistyössä listautumisen eri osa-alueiden ammattilaisten kanssa ja ymmärrämme eri osapuolten tarpeet. Tavoitteenamme on tukea koko projektitiimiä omalla ammattitaidollamme ja varmistaa omalta osaltamme prosessin sujuvuus myös kaikkein hektisimpinä hetkinä.

Vastaamme vankalla ammattitaidolla kaikesta ennen listautumista, sen aikana ja jälkeen tapahtuvasta viestinnästä:

  • Sijoittajatarina ja ydinviestit
  • Viestinnällinen neuvonanto
  • Viestintä- ja markkinointisuunnitelma
  • Markkinointimateriaalit ja -tilaisuudet
  • Tiedotteet, mediasuhdeviestintä
  • Sijoittajasivustojen suunnittelu ja sisällön tuotanto
  • Yhtiön viestintävalmiuksien rakentaminen
  • Viestintäprosessin johtaminen

Ota avuksesi yksi maan kokeneimmista IPO-viestintätiimeistä. Soita!

”Listautuminen First Northiin oli meille tärkeä jatkumo strategiassamme. Sen tavoitteena oli tukea paitsi kasvuamme ja kansainvälistymistämme, myös edistää Norrhydron tunnettuuden rakentamista. Saimme yhdeltä tiimiltä kaiken tarvitsemamme viestinnällisen tuen IPO-markkinointikonseptin ideoinnista sisällöntuotantoon, markkinointimateriaaleihin ja pörssiyhtiön valmiuksien kehittämiseen sekä hyvää näkyvyyttä mediassa. Bravuran tiimi auttoi meitä tarinamme kirkastamisessa  sekä kertomaan ymmärrettävästi teknologioistamme ja vastuullisesta liiketoiminnastamme. Selkeä yritys- ja sijoittajatarina on tärkeä menestystekijä pääomamarkkinoilla, mutta samalla tunnettuus tukee myös liiketoimintamme tavoitteita. Antimme oli menestys, ja prosessi eteni sujuvasti hyvässä yhteistyössä eri osapuolten välillä. Arvostamme erityisesti Bravuran sijoittajaviestinnän asiantuntemusta sekä osaavaa viestinnän johtamista yhdessä oman tiimimme kanssa. Bravuralla on myös vahvaa ymmärrystä median toimintatavoista. Kokemus listautumishankkeista ja liiketoimintamme ymmärtämys näkyivät laadukkaana lopputuloksena.”

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja
Norrhydro Oyj

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä

Toimitusjohtaja, osakas

+358 40 570 5530
pauliina.tennila@bravura.fi