Listautumisviestintä (IPO)

Pörssilistautuminen on yritykselle aina merkittävä muutos, joka lisää yhtiön tunnettuutta ja kiinnostavuutta. Jo listautumissuunnitelmien julkaiseminen nostaa yrityksen parrasvaloon, joten tilaisuuteen ja tulevaan kannattaa valmistautua panostamalla viestintään ja markkinointiin.

Onnistunut listautumisviestintä edellyttää kykyä hahmottaa listautuvan yrityksen liiketoiminta, kiteyttää keskeiset ydinviestit sekä viestiä yrityksen ainutlaatuinen sijoittajatarina selkeästi niin yksityissijoittajille kuin institutionaalisille sijoittajillekin. Lisäksi on hallittava listautumisprojektin prosessit ja varauduttava mahdollisiin kriisiviestintätilanteisiin.

Pitkä kokemuksemme on opettanut, että listautumisprosessi on tiimityötä. Se edellyttää eri osapuolten tarpeiden ymmärtämistä ja saumatonta yhteistyötä asiakkaan, pääjärjestäjän, lakitoimiston ja tilintarkastajien kanssa. Tuemme koko projektitiimiä omalla ammattitaidollamme ja varmistaa omalta osaltamme prosessin sujuvuus myös kaikkein hektisimpinä hetkinä.

Vastaamme vankalla ammattitaidolla kaikesta ennen listautumista, sen aikana ja jälkeen tapahtuvasta viestinnästä:

  • Sijoittajatarina ja ydinviestit
  • Vastuullisuus osaksi sijoittajatarinaa
  • Viestintä- ja markkinointisuunnitelma
  • Markkinointimateriaalit ja -tilaisuudet
  • Tiedotteet, mediasuhdeviestintä
  • IPO- ja sijoittajasivustojen suunnittelu ja sisällön tuotanto
  • Yhtiön viestintävalmiuksien rakentaminen
  • Viestinnällinen neuvonanto
  • Koulutus IR-tehtävien hoitoon
  • Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Ota avuksesi yksi maan kokeneimmista IPO-viestintätiimeistä. Soita!

”Listautuminen First Northiin oli meille tärkeä jatkumo strategiassamme. Sen tavoitteena oli tukea paitsi kasvuamme ja kansainvälistymistämme, myös edistää Norrhydron tunnettuuden rakentamista. Saimme yhdeltä tiimiltä kaiken tarvitsemamme viestinnällisen tuen IPO-markkinointikonseptin ideoinnista sisällöntuotantoon, markkinointimateriaaleihin ja pörssiyhtiön valmiuksien kehittämiseen sekä hyvää näkyvyyttä mediassa. Bravuran tiimi auttoi meitä tarinamme kirkastamisessa  sekä kertomaan ymmärrettävästi teknologioistamme ja vastuullisesta liiketoiminnastamme. Selkeä yritys- ja sijoittajatarina on tärkeä menestystekijä pääomamarkkinoilla, mutta samalla tunnettuus tukee myös liiketoimintamme tavoitteita. Antimme oli menestys, ja prosessi eteni sujuvasti hyvässä yhteistyössä eri osapuolten välillä. Arvostamme erityisesti Bravuran sijoittajaviestinnän asiantuntemusta sekä osaavaa viestinnän johtamista yhdessä oman tiimimme kanssa. Bravuralla on myös vahvaa ymmärrystä median toimintatavoista. Kokemus listautumishankkeista ja liiketoimintamme ymmärtämys näkyivät laadukkaana lopputuloksena.”

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja
Norrhydro Oyj

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä

Toimitusjohtaja, osakas

+358 40 570 5530
pauliina.tennila@bravura.fi