Viestintä 
yritysjärjestelyissä (M&A)

Sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat keskeisessä roolissa onnistuneissa yritysjärjestelyissä.

Olemme toimineet kumppanina useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä aina suunnittelu- ja julkistusvaiheesta integraatiovaiheeseen ja tehneet tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa. Tavoitteenamme on viestinnän keinoin varmistaa yritysjärjestelyn onnistuminen, antaa riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa eri osapuolille sekä hälventää muutostilanteen aiheuttamaa epätietoisuutta erityisesti henkilöstön keskuudessa.

Autamme asiakkaitamme viestintästrategian suunnittelussa sekä keskeisten ydinviestien kiteyttämisessä ja viestimisessä selkeästi eri kohderyhmille. Viestinnällä on kyettävä vastaamaan muutosprosessiin liittyvien peruskysymysten lisäksi siihen, miksi yritysjärjestely toteutetaan, mitä sillä tavoitellaan ja mitkä ovat sen hyödyt ja vaikutukset eri sidosryhmille.

Viestintä ei pääty yritysjärjestelyn julkistukseen. Jatkuvalla, kaksisuuntaisella viestinnällä kannustetaan henkilöstö mukaan muutokseen.

Palveluitamme yritysjärjestelyihin liittyvässä viestinnässä ovat muun muassa:

  • Viestinnällinen neuvonanto
  • Viestintästrategia ja pääviestien määrittely eri kohderyhmille
  • Viestinnän toimenpidesuunnitelma julkistus- ja integraatiovaiheissa sekä toimenpiteiden toteutus
  • Tarvittavien materiaalien tuotanto, kuten tiedotteet, presentaatiot, Q&A:t
  • Mediaviestintä
  • Integraatiovaiheen sisäinen ja ulkoinen muutos- ja strategiaviestintä
  • Kriisiviestintä
  • Viestintäprosessin johtaminen

Ota yhtyettä!

Bravura hyppäsi nopeasti yrityskauppaprojektimme kyytiin ja hoiti joustavasti ja asiantuntemuksella projektin ulkoista viestintää. Yhteistyön johdosta saimme paljon liiketoimintaamme ja sijoittajaviestintäämme tukevaa näkyvyyttä talousmediassa.”

Leena Hellfors, Toimitusjohtaja
Fondia Oyj

Lisätietoja:

Pauliina Tennilä

Senior Advisor, osakas

+358 40 570 5530
pauliina.tennila@bravura.fi