Sijoittajamarkkinatutkimukset

Sijoittajamarkkinatutkimusten avulla yritys pureutuu sijoittajiensa ajatusmaailmaan, seuraa markkinaodotuksia ja mittaa sijoittajasuhteiden tehokkuutta.

Vuorovaikutus ja kaksisuuntainen viestintä yrityksen ja sijoittajien välillä ovat avainroolissa, kun rakennetaan yrityksen omistaja-arvoa. Siksi tarjoamme asiakkaillemme sijoittajamarkkinatutkimuksia ja analysoimme asiakkaidemme sijoittajasuhdetoimintaa. Kokoamamme tutkimustiedon avulla asiakkaamme pystyvät kehittämään yhtiön sijoittajatarinaa ja viestintää parhaalla mahdollisella tavalla.

Sijoittajamarkkinatutkimuksestamme on hyötyä esimerkiksi:

  • pääomamarkkinapäivän yhteydessä tai roadshow:n jälkeen
  • pääomamarkkinoiden esityksen ja Q&A-aineiston valmisteluissa
  • uudelle toimitusjohtajalle tai IR-johtajalle
  • kun haluaan mitata tai virtaviivaistaa sijoittajasuhdekäytäntöjä
  • jos yhtiön osake on vahvasti yli- tai aliarvostettu
  • merkittävien strategisten muutosten yhteydessä

 

"Uniperin yrityskaupan jälkeen Fortum julkaisi päivitetyn strategiansa virtuaalisilla pääomamarkkinapäivillä joulukuussa 2020. Toteutimme sijoittajamarkkinatutkimuksen heti pääomamarkkinapäivän jälkeen, koska halusimme kerätä suoraa palautetta sijoittajilta ja kuulla heidän näkemyksiään markkinoiden pääteemoista. Osana jatkuvaa vuoropuhelua pääomamarkkinoiden kanssa halusimme verrata sisäistä näkemystämme markkinoiden näkemykseen objektiivisen, kolmannen osapuolen alan asiantuntijan tekemän sijoittajamarkkinatutkimuksen avulla. Olimme erittäin tyytyväisiä Bravuran työn laatuun ja heidän kykyyn ymmärtää yrityksemme ja liiketoimintamme monimutkaista dynamiikkaa. Saimme heiltä tiiviin raportin sijoittajien näkemyksistä sovitussa määräajassa. Raportti vahvisti näkemyksiämme pääomamarkkinoiden ymmärtämisestä ja se auttaa ylintä johtoa ja IR-tiimiä ymmärtämään paremmin markkinoiden odotuksia. Konkreettiset suositukset siitä, miten Fortumin sijoittajaviestintää- ja toimintaa voidaan kehittää eteenpäin, olivat myös erittäin hyödyllisiä."

Ingela Ulfves, Vice President, Investor Relations and Financial Communications
Fortum Oyj

Lisätietoja:

Josefina Tallqvist

Senior Advisor, osakas


josefina.tallqvist@bravura.fi