Liiketoimintalähtöinen viestintä on johtamisen tärkein työkalu

Digitalisaatio liitetään yleisesti teknologiaan, vaikka sen liiketoiminnalle olennaisin piirre on kyvykkyys muutoksen johtamiseen. Monistamisessa tuote myytiin asiakkaalle, digiajassa palvelu ostetaan toimittajalta, ja johtamisen suurin ongelma on tiedon hukkuminen informaatioon.

Digitalisaatio liitetään yleisesti teknologiaan, vaikka sen liiketoiminnalle olennaisin piirre on kyvykkyys muutoksen johtamiseen. Monistamisessa tuote myytiin asiakkaalle, digiajassa palvelu ostetaan toimittajalta, ja johtamisen suurin ongelma on tiedon hukkuminen informaatioon.

Kuten teollistumisessa sata vuotta sitten, tälläkin kertaa teknologia on vain mahdollistaja, kun todellisen muutoksen ajurina toimii liiketoimintamallien, toimintatapojen ja siten johtamisen murros. Teollisen ajan organisaatiomallit luotiin tukemaan johtamista ja viestintää tehokkaassa monistamisessa, kun digiajan organisaatioiden tuottavuus perustuu asiakas- ja työntekijäkokemukseen, sekä organisaation ketteryyteen. Digiajassa maailma myös palvelullistuu; yksilöllisiin tarpeisiin vastataan palveluilla, ja arvo asiakkaalle tuotetaan yhdessä heidän kanssaan. Tuotteet toimivat palveluntoimittamisen välineinä.

Tässä maailmankuvassa viestintä saa uuden merkityksen. Digikanavat ovat yhteisiä kaikille. Asiakasviestinnän (markkinointi), sisäisen viestinnän ja sijoittajaviestinnän rajat hämärtyvät ja katoavat. Tieto on demokratisoitunut, eikä organisaatiorakenteita enää tarvita tiedonvälitykseen.

”Yhtiöllä tulee olla selkeä strategia, mutta erityisesti sitä tukeva selkeä viestintästrategia.”

Digiajassa haasteena on tuoda tieto sitä tarvitseville oikeaan aikaan, oikeassa muodossa, ja alati kasvavasta informaatiotulvasta erottuvana. Perinteinen hierarkia hidastaa ja heikentää viestintää, ja siten koko organisaation liiketoimintaa. Yhtiöllä on oltava selkeä strategia, mutta erityisesti sitä tukeva selkeä viestintästrategia. Muutoskyvykkyys tarkoittaa sitouttamiskyvykkyyttä, tekemisen merkityksellisyyden kommunikointi tukee sitoutumista muutokseen.

Viestintä murroksessa ja mahdollisuutena

Tässä ajassa yrityksellä voi olla vain yksi totuus; maailmankuvansa, paikkansa maailmassaan, kilpailukykytekijänsä ja liiketoimintamallinsa. Tämä muodostaa yhtiön tarinan, joka halutaan jakaa eri digikanavien kautta kaikille sidosryhmille, jatkuvasti päivittäen tarinan edetessä. Tarinan on oltava harmoniassa ja totta, lupaukset on lunastettava ja uskottavuus ansaittava.

Sisäinen viestintä on johtamisen tärkein työkalu, aivan kuten työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Yrityksen tarinan ja ydinviestien on voimaannutettava työntekijöitä, ja houkuteltava parasta työvoimaa yhtiöön.

Myös markkinoinnin rooli on muuttunut entistä tärkeämmäksi digiajassa; entinen tiedonkeruuvaihe tapahtuu nykyään yrityksen tietämättä, ja siksi kirkkaan tarjoomakuvauksen on kyettävä yksin kohtaamaan asiakas, ja nimenomaan asiakas.

Eniten murroksessa muuttuu sijoittajaviestintä, integroituessaan asiakasviestinnän ja sisäisen viestinnän kanssa.

Sijoittajaviestintä tukee markkinointia ja sisäistä viestintää

Hyvä sijoittajaviestintä tuo yhtiölle uskottavuutta asiakkaissa, ylpeyttä työntekijöissä ja näkyvyyttä eri sidosryhmissä. Suurimman osan erityisesti pienemmistä yhtiöistä tulisi hyväksyä se tosiasia, ettei niiden liiketoiminta ole kiinnostavaa yhtiöiden oman verkoston ulkopuolella, mutta hyvä sijoittajatarina kiinnostaa jokaista talousmediaa seuraavaa.

Sijoittajaviestintä avaa yhtiölle uusia ovia laajentaen kiinnostuneita sidosryhmiä, olipa sitten kysymys asiakkaista, rekrytoitavista, verkostoista tai sijoittajista. Sijoittajaviestintä on kiinnostavaa erityisesti julkisesti noteerattujen yhtiöiden osalta, jolloin myös talousmedialla on suorastaan velvollisuus jakaa yhtiöihin liittyvää tietoa niihin sijoittaneille tai sijoittamista suunnitteleville.

Oikein toteutettuna sijoittajaviestintä on megafoni, joka vahvistaa yhtiön tarinaa kaikille sidosryhmille ja heidän verkostoilleen. Yhtiön tunnettuus tuo ylpeyttä mukana oleville ja poistaa pelkoa mukaan tulevilta.

”Viestintä on hyvän johtamisen tärkein työkalu, ja hyvä johtaminen on kannattavan liiketoiminnan edellytys.”

Digiajassa viestinnän kanavat yhdistyvät

Olen ollut rakentamassa konvergoituneita kanavia, konvergoituvia tietoalustoja, ja uskon tätä myötä vahvasti sisältöjen konvergenssiin. Viestintä on hyvän johtamisen tärkein työkalu, ja hyvä johtaminen on kannattavan liiketoiminnan edellytys. Liiketoimintalähtöinen viestintä osataan ja ymmärretään Bravurassa.