Siili Solutions Oyj

Siili perustettiin vuonna 2005 koodarin unelmatyöpaikaksi. Tästä lähtien yritys on kasvanut voimakasta vauhtia ja työllistää tänä päivänä jo yli 700 asiantuntijaa.

 First North -listautuminen

Vuonna 2012 Siili päätti listautua Nasdaq Helsingin First North -listalle vahvistaakseen kasvuaan. First North -listautumisen yhteydessä oli tärkeää, että Siili saa mahdollisimman suuren määrän huomiota. Listatutumisen tavoitteena oli tehdä yhtiöstä tunnettu kaikkien potentiaalisten sidosryhmien parissa. Tämän vuoksi viestintäkumppanilta vaadittiin erityisesti kykyä herättää suuremman yleisön sekä median kiinnostus yhtiötä kohtaan.

Päälistalle siirtyminen

Vuonna 2016 Siilille tuli ajankohtaiseksi listautua Helsingin Pörssin päälistalle. Yhtiö kaipasi luotettavaa yhteistyökumppania antiin liittyvän viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Päälistalle siirryttäessä olennaiseksi nousi erityisesti liiketoimintalähtöinen sijoittajaviestintä ja tehokas viestintäprosessin hallinta.

Bravuran rooli

Vastasimme kaikesta Siilin listautumiseen liittyvästä viestinnästä sekä First North -listautumisen että päälistalle siirtymisen yhteydessä. Projektit pitivät sisällään seuraavat palvelut:

  • Viestintäsuunnitelma
  • Viestinnällisten valmiuksien rakentaminen
  • Markkinointiesitteen ja -materiaalien suunnittelu ja sisältö
  • IPO-markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus
  • Sijoittajasivujen rakenne ja sisältö
  • Esiintymiskoulutus
  • Yleisötilaisuuksien järjestäminen
  • Mediasuunnitelma ja yhteydet

Molemmat Siilin listautumisprojektit onnistuivat erinomaisesti ja yhtiö sai First North -listautumisen myötä huomattavan määrän huomiota mediassa sekä eväät kasvattaa yhtiötä mahdollisimman tehokkaasti.

Päälistalle siirryttäessä Siili sai merkittävän määrän uusia omistajia sekä keräsi paljon kiinnostusta yleisöltä, sijoittajilta ja medialta. Päälistalle siirtyminen loi yhtiölle pohjan kasvaa sille tasolle, jolla se on tänä päivänä.

Lisätietoja:

Anu Kuula

Projektipäällikkö, osakas

+358 44 582 6102
anu.kuula@bravura.fi