Kenelle Nasdaqin kellot soivat?

Bilot Oyj:n onnistunut First North -listautumisanti keskellä osakemarkkinoiden turbulenssia osoittaa, että hyvä sijoittajatarina voi menestyä myös haastavassa tilanteessa. Markkinatilanteesta huolimatta listautumista pohditaan monissa yrityksissä tälläkin hetkellä osana kasvustrategiaa.

Olemme olleet mukana viestinnän neuvonantajana useissa onnistuneissa, mutta myös muutamassa kesken jääneessä listautumisessa. Keräsimme kokemuksistamme listan vinkkejä listautumista harkitseville.

Käytä aikaa strategian ja yrityskuvan kirkastamiseen

Jo ennen kuin yhtiö edes harkitsee listautumista, on tärkeää määritellä, mitä yhtiö tekee, minne se on menossa ja millä keinoin. Yhtiön strategian tulee olla kirkas ja se pitää pystyä viestimään ymmärrettävästi: miksi juuri tämä yhtiö pärjää jatkossakin ja mikä tekee siitä kilpailijoitaan paremman. Strategia on vain osa sijoittajatarinaa, jonka tulee olla paitsi vakuuttava, myös puhutteleva; pelkät luvut eivät riitä. Yhtiön näkyvyyteen ja julkisuuskuvaan kannattaa panostaa hyvissä ajoin – hyvä maine on hyvää seuraa matkalla listayhtiöksi.

Sitoudu yhtiösi tulevaisuuteen

Omistajien listautumishaluilla voi ja saa olla useita motiiveja. Etenkin pienempien yhtiöiden ollessa kyseessä, omistajien ja johdon roolit saattavat sekoittua. Tällöin on tärkeää viestiä myös se, että omistajat eivät ainoastaan myy työnsä tuloksia vaan ovat jatkossakin mukana kehittämässä yhtiötä. Eri lähtökohdista riippumatta, yhtiön hallitus ja johto ovat avainasemassa strategian täytäntöönpanossa ja sijoittajat haluavat sijoittaa yhtiöön, jolla on vahva ja sitoutunut tiimi.

Panosta ankkurisijoittajiin

Ankkureina toimivien ammattisijoittajien rooli korostuu markkinoiden aallokossa, sillä he tuovat yhtiölle mielenrauhaa ja houkuttelevat muita mukaan. Siksi ankkurisijoittajien kiinnostus on tärkeää selvittää ajoissa ja panostaa sekä omaan myyntityöhön että kokeneisiin neuvonantajiin. Sijoittajatarinaa pitää ankkureiden vuoksi miettiä jo prosessin alkuvaiheessa: ankkurisijoittajille ei voi luvata mitään, mitä ei ole valmis viestimään myös julkisesti. Sijoittajatarina voi jalostua matkan varrella, mutta lopulta kaikki sijoittajat pitää saada samalle viivalle tiedon suhteen.

Tee yhtiösi tutuksi yksityissijoittajille

Likviditeettiä tuovat yksityissijoittajat ovat ankkurisijoittajien ohella tärkeä kohderyhmä kaikissa anneissa. Yksityissijoittajat ovat listayhtiölle arvokkaita ja heidän tavoittamiseen kannattaakin käyttää aikaa ja vaivaa. Näkyvyyttä on hyvä hakea sekä maksullisissa että maksuttomissa kanavissa ja varmistaa, että anti ei ainakaan tästä jää kiinni. Kun annin markkinoinnissa huomioidaan myös liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet, varmistetaan, että investoidut eurot eivät valu hukkaan.

Viesti varojen käytöstä selkeästi

Kaikki yhtiöt eivät tarvitse annin mahdollistamaa uutta pääomaa yhtä kipeästi. Sijoittajat näkevät kuitenkin mielellään, että kerätyillä varoilla on selkeä kasvuhakuinen käyttötarkoitus, joka tulee kyetä viestimään selkeästi. Tämä vaatii johdolta rohkeutta sitoutua julkisesti myös epävarmoihin tulevaisuuden suunnitelmiin. Tuotekehityshankkeet, uusien markkinoiden tavoittelu, yritysostot ja muut varojen käyttökohteet ovatkin tärkeä osa sijoittajatarinaa. Mitä avoimemmin ja selkeämmin niistä kerrotaan, sitä parempi.

Hyödynnä sijoittajaviestinnän mahdollisuudet

Kellonsoitto on lähtölaukaus pitkäjänteiselle ja jatkuvalle sijoittajaviestinnälle, jonka tulee olla luonteva osa yhtiön toimintaa. Ei riitä, että sijoittajille raportoidaan vain tiedonantovelvollisuuden sanelemana. Parhaimmillaan sijoittajaviestintä on liiketoimintaa tukevaa ja tuloksellista – se palvelee niin yhtiön asiakkaita, henkilöstöä kuin sijoittajiakin. Tähän tiedonantomahdollisuuteen kannattaa listautuvan yhtiön tarttua.