Incapin matka kohti CSRD-raportointia

Maailmanlaajuisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja Incap Oyj aloitti vastuullisuusraportoinnin määrätietoisen kehittämisen Bravuran tukemana jo neljä vuotta sitten.

Yhtiön ensimmäinen GRI:hin pohjautuva raportti perustui olennaisuusarviointiin ja tärkeimpien sidosryhmien kyselytutkimuksiin. Tulosten pohjalta yhtiö teki itselleen vastuullisuusohjelman, määritteli seurattavat tunnusluvut ja ryhtyi raportoimaan toteumista GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk: ”Lähdimme vastuullisuuden kehittämisessä liikkeelle pienin askelin ja olemme edenneet käytännönläheisesti yhdessä pitkäaikaisten kumppaniemme kanssa. Suhtaudumme vastuullisuusraportointiin liittyvään kiristyvään lainsäädäntöön positiivisesti, sillä uskomme, että yhtenäiset pelisäännöt voivat kehittää toimialaamme yhä vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme, ja uskon, että tämä parantaa kykyämme vastata tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin.”

Vuoden 2023 aikana yhtiö ryhtyi valmistautumaan CSRD:n vaatimuksiin. Tavoitteena oli tehdä kaksoisolennaisuusanalyysi, joka huomioi ESRS-standardit ja laajentaa aiemmin tehtyä olennaisuusanalyysiä taloudellisten vaikutusten arvioinnilla. Lisäksi selvitettiin, mitä muutoksia ESRS:n mukainen raportointi tuo yhtiön aiempaan raportointiin verrattuna.

Incapin talousjohtaja Antti Pynnönen kuvaa prosessin vaiheita seuraavasti: ”Teimme ensimmäisen olennaisuusanalyysin Bravuran johdolla vuonna 2020. Nyt käynnistimme kaksoisolennaisuusanalyysin niin, että jokainen maayhtiö toteutti oman arvionsa ja konsolidoimme saadut tulokset. Saatu tulos vahvistaa aiemman analyysimme arvioita meille olennaisista osa-alueista. Seuraavaksi arvioimme vielä taloudelliset vaikutukset ja analysoimme syvällisemmin toimitusketjuun liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet.”

Uusi vastuullisuusraportointidirektiivi ja kaksoisolennaisuuden taloudellisten vaikutusten arviointi on vahvistanut talousosaston roolia vastuullisuustyössä, koska sekä kestävän kehityksen raportointi että taksonomia sen osana ovat jatkossa osa hallituksen toimintakertomusta.  ”Pienenä tiiminä olemme iloisia, että Bravura on apunamme. Yhteistyötä on tehostanut se, että Bravura ymmärtää liiketoimintaamme ja on pystynyt tukemaan meitä kattavasti vastuullisuusohjelman kehittämisessä, CSRD-raportoinnissa ja viestinnässä”, Antti päättää.

Lue vastuullisuuspalveluistamme täältä.