Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2022!

Me bravuralaiset haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta!

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Me bravuralaiset haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta!

Vuotta on leimannut edelleen koronapandemia ja sen vaikutukset koko yhteiskuntaan ja yritysten toimintaan. Silti voimme nöyrästi, kiitollisina ja iloisina todeta, että Bravuralle vuosi 2021 oli haastavasta tilanteesta huolimatta
hyvä vuosi.

Olemme olleet mukana useissa listautumishankkeissa ja toimineet viestinnän neuvonantajana myös perinteisestä poikkeavissa, sulautumisen kautta tapahtuneissa listautumisissa. Olemme ylpeitä myös siitä, että voimme auttaa osaltamme yhtiöiden kasvua varmistamalla, että listayhtiöille on tarjolla sijoittajaviestinnän osaamista myös listautumisen jälkeen. Jatkuvan sijoittajaviestinnän lisäksi olemme avustaneet asiakkaitamme muun muassa useissa mielenkiintoisissa yrityskaupoissa sekä sijoittajien näkemyksiä syvästi analysoivissa sijoittajamarkkinatutkimuksissa.

Vastuullisuus ja ESG-näkökulmat ovat olleet tämänkin vuoden mittaan Bravurassa vahvasti esillä. Me bravuralaiset olemme sitä mieltä, että vastuullisuus ei ole vain päästöjen laskemista, vaan osa yrityksen kulttuuria ja strategiaprosessia, jossa yritys ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset ja sidosryhmien odotukset. Viestinnän roolina on tuoda kunkin yhtiön vastuullisuusteot ja vaikutukset näkyviksi, edesauttaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja etenkin innostaa organisaatioita kehittämään kestävän kehityksen asioita eteenpäin.

Näemme, että suomalaisilla pienillä ja keskisuurilla yhtiöillä olisi paljon enemmänkin kerrottavaa toimintansa vaikutuksista ja vastuullisuudesta. Viestinnän lisäksi olemme auttaneet useita asiakkaitamme liikkeelle vastuullisuusasioissa perustavanlaatuisemminkin esimerkiksi tukemalla yhtiöitä vastuullisuuden määrittelyssä ja vastuullisuusohjelman laadinnassa. Asiakkaidemme – sekä Bravuran oma – vastuullisuus on vahvasti osana myös ensi vuoden agendaamme.

Koronapandemian aikana monet lapset ja nuoret ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen. Haluamme osaltamme tänäkin vuonna tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat erityisen avun tarpeessa ja lahjoitamme Bravuran joululahjarahat Pelastakaa Lapset ry:lle.

Kiitos vielä kerran hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Bravura toivottaa ihanaa joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

Pauliina, Anu, Josefina, Lilli, Tiina ja Irma