CSRD + ESRS = Kestävä kehitys?

EU:n asettaman CSRD-direktiivin ja sitä tukevien ESRS-standardien tavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä ja parantaa kestävyysraportoinnin luotettavuutta. Yrityksissä kiristyvä sääntely lisää merkittävästi raportointiin vaadittavaa työtä, eikä aikaa ole paljoa.

EU:n asettaman CSRD-direktiivin ja sitä tukevien ESRS-standardien tavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä ja parantaa kestävyysraportoinnin luotettavuutta. Suomessa direktiivi on jo viety kansallisiin lakeihimme, joista merkittävin muutos tehtiin kirjanpitolakiin. Kaikissa yrityksissä ei kiristyvää sääntelyä ole otettu riemuiten vastaan, mutta monet niistä ovat jo käynnistäneet prosesseja, joiden lopputuloksena lain vaatimukset täyttyvät. Työsarka on monelta osin suuri, eikä aikaa ole paljon, joten on syytä ryhtyä toimeen.

Kevään aikana julkaistuista vuosikertomuksista löytyy jo viitteitä, miten vastuullisuusraportointi ja hallituksen toimintakertomukset tulevat muuttumaan. Yritysten, jotka ovat kaksoisolennaisuusarvionsa saaneet valmiiksi ja ESRS:n mukaiset datavaatimukset ainakin osittain täytettyä, hallituksen toimintakertomukset ovat laajentuneet mittavasti. Joillakin kestävän kehityksen osuus voi olla muita osuuksia pidempi. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta ainakin tiedon lisätuottaminen on lisännyt tuskaa.

Mitkä mahtavat olla kokemukset kestävän kehityksen raportoinnin hyödyistä? Sijoittajat tai muutkaan sidosryhmät eivät ole juurikaan kysymyksiä perusteellisemmista vastuullisuustiedoista esittäneet, eikä media ole niistä uutisia kirjoittanut. Voidaankin kysyä, edistääkö tarkempi raportointi todella kestävää kehitystä vai meneekö työ yrityksissä hukkaan? Varmaan kestää aikansa, kun sidosryhmät perehtyvät entistä tarkempaan vastuullisuustietoon, mutta suurimman edun sekä prosessista että lopputuloksesta saavat yritykset. Laadukkaan vastuullisuustiedon avulla liiketoimintaa on helpompi ohjata kohti tulevaisuuden menestystä. Ja huolellisesti läpikäydyssä kaksoisolennaisuusarviossa yritys valmistautuu vastaamaan erilaisiin uhkakuviin, mutta myös löytämään uusia mahdollisuuksia maailmassa, jossa kestävää kehitystä on välttämätöntä saada edistettyä.

CSRD:n haltuunotto kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Ole meihin yhteydessä, niin jatketaan keskusteluja.