Vastuullisuusaamupäivässä Tampereella kuultiin faktaa, kokemuksia ja mielipiteitä

Bravuran ja Luovan Työmaan Oulussa järjestämä Yritysvastuulla vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen -aamiaistilaisuus sai jatkoa, kun vastaava tilaisuus järjestettiin Tampereella yhteistyössä Tampereen kauppakamarin kanssa.

Sali oli viimeistä paikkaa myöten täynnä asiasta kiinnostuneita. Tilaisuudessa käytiin läpi sekä yritysvastuullisuuden rakentamisen elementtejä että kiristyvän sääntelyn tuomia velvoitteita. Puhujavieraamme ja panelistimme toivat esiin eri näkökulmia vastuullisuuden vaikutuksista johtamiseen, rekrytointiin, rahoitukseen, tuotekehitykseen sekä markkinointiin.

Bravuran hallituksen puheenjohtaja Seppo Kuula avasi tilaisuuden herättävällä puheenvuorollaan siitä, miten suuret ikäluokat ovat tiedostamattomalla toiminnallaan ajaneet niin elinympäristömme kuin liiketoimintaympäristömmekin tilanteeseen, jossa luontokato, ilmastonmuutos ja luonnon resurssien ylikäyttö uhkaavat tulevaisuutta. Meidän jokaisen on muutettava toimintaamme kohti kestävää kehitystä, jotta lapsillamme ja lapsenlapsillamme on mahdollisuus hyvään elämään.

Hallitusammattilainen Juha Sarsama piti mielenkiintoisen puheenvuoron uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvän Ilmattaren vastuullisuustyöstä. Ilmattaren mottona on tehdä energiaa, josta he voivat olla ylpeitä. Ylpeys näkyy hienosti vastuullisuustarinan jakamisena, mikä on puolestaan tehnyt Ilmattaresta vetovoimaisen työpaikan. Ilmatar on myös tehnyt paljon työtä tuulivoimaloiden eri osien kierrättämisen mahdollistamiseksi.

Vastuullisuusliiketoiminnasta Bravuralla vastaava Tiina-Marjo Nousiainen painotti puheenvuorossaan yritysten vastuuta. Yritykset toimivat muutoksen ajureina, koska niiden sidosryhmät edellyttävät yhä vastuullisempia tuotteita ja vastuullisempaa toimintaa. Me kuluttajina, työntekijöinä ja osakkeenomistajina teemme valintoja. Raha on se muutosvoima, jolla ohjaamme yritysten toimintaa.

Vastuullisuuden hallitsevalle yritykselle tiukkeneva lainsäädäntö on ennemminkin mahdollisuus kuin haaste. Vastuullisuus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista omistajilta, hallitukselta ja ylimmältä johdolta, ja se liittyy keskeisesti yrityksen strategiaan, johtamiseen ja viestintään.

Vastuullinen yritys kehittää liiketoimintaansa suunnitelmallisesti ja vastuullisesti, huomioi sidosryhmien tarpeet ja odotukset, maksimoi toimintansa positiiviset vaikutukset ja minimoi negatiiviset ja tekee mielellään enemmän kuin lait vaativat. Palkintona yrityksen henkilöstö- ja asiakkaistyytyväisyys lisääntyvät, ja yrityksen maine ja arvo nousevat uudelle tasolle.

Bravuran toimitusjohtaja Pauliina Tennilä kertoi faktaa siitä, kuinka  EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä kestävyysraportointi tulee osaksi tilinpäätöstä, sillä sen on oltava osa hallituksen toimintakertomusta, ja myös tilintarkastajien tulee varmentaa raportointi.  Direktiivillä on iso vaikutus, koska kestävyysraportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampia yrityksiä suoraan ja vielä useampia epäsuorasti toimitusketjujen kautta. Se asettaa uusia vaatimuksia yhtiöiden hallituksille ja lisää tarvetta vastuullisuuden osaajille ja neuvonantajille.

Muutos vastuullisemmaksi yritykseksi vaatii viestintää. Tekojen ja toimenpiteiden lisäksi pitää viestiä myös tavoitteista, siitä miten yhtiö voi tulevaisuudessa olla yhä vastuullisempi. Ja kuten liiketoiminnassa yleensä, edistystä tulee seurata, mitata ja siitä pitää raportoida. Vastuullisuusviestintää tarvitaan siis vastuullisuuden johtamiseen sisäisesti, mutta myös jatkuvaan vuoropuheluun sidosryhmien kanssa.

Ponssen vastuullisuusjohtaja Katja Paananen kertoi, kuinka Ponssen vastuullisuus on sidottu osaksi koko yrityksen liiketoimintaa: työntekijöitä, ratkaisuja, toimintaa ja yhteisöä. Ponssen vastuullisuus lähtee yrityksen uudesta visiosta – Ponsse haluaa olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani. Työntekijöiden vievät vastuullisuutta eteenpäin. Toiminnassa ja ratkaisuissa pyritään hiilineutraaliuteen kestävillä ja kilpailukykyisillä ratkaisuilla. Kaikissa innovaatioissa keskitytään vastuullisuuteen ja katsotaan kauas tulevaisuuteen. Mitä luvataan, se pidetään.

Toimi Mäkinen Keskuskauppakamarilta kävi kertomassa yrityksille järjestettävistä päästölaskentakoulutuksista. Koulutus antaa valmiudet yrityksen vuosittaisen hiilijalanjäljen laskentaan. Koulutuksessa autetaan yrityksiä rakentamaan tiekartan päästöjen vähentämiseksi sekä kohdistamaan päästövähennykset oikeisiin ja vaikuttaviin kohteisiin.

Tilaisuuden päätteeksi käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu, jossa mukana olivat UPM:ltä Kaisa Herranen, Netum Groupilta Matti Mujunen, Kiillolta Laura Heinovaara ja Työmaalta Marko Sirviö.

Jos kaipaat apua yritysvastuullisuuden määrittelytyössä, vastuullisuusohjelman laatimisessa, viestinnässä tai raportoinnissa, tilaisuuden järjestäjät Bravura ja Luova Työmaa auttavat mielellään.

Ota yhteyttä:

Pauliina Tennilä
+ 358 40 570 5530
pauliina.tennila@bravura.fi

Tiina-Marjo Nousiainen
+ 358 40 764 7873
tiina-marjo.nousiainen@bravura.fi

Katso video tilaisuudesta tästä