Uusi GRI-standardi käyttöön 

Yleisimmin käytetty GRI-raportointistandardi (Global Reporting Initiative) uudistuu. Vuoden 2016 GRI-raportointiohjeistus jää historiaan, kun uusi standardi otetaan käyttöön vuoden 2023 alun jälkeen julkaistavissa raporteissa.

Vaatimus yritysten vastuullisuuden kehittämiseen ja siitä raportointiin kasvaa vuosi vuodelta. Muutamia vuosia sitten kirjanpitolaki asetti suurille pörssiyrityksille velvoitteen ei-taloudellisen tiedon esittämisestä hallituksen toimintakertomuksessa.

Viime vuonna tuli voimaan EU:n taksonomia-asetus, jonka tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävää liiketoimintaa. Nyt, kun yritykset ovat saaneet arvioitua liiketoimintansa taksonomiakelpoisuuden, yleisimmin käytetty GRI-raportointistandardi (Global Reporting Initiative) uudistuu. Vuoden 2016 GRI-raportointiohjeistus jää historiaan, kun uusi standardi otetaan käyttöön vuoden 2023 alun jälkeen julkaistavissa raporteissa. Myös muut raportointijärjestelmät, kuten TCFD ja SASB, yleistyvät, joten vastuullisuusraportoijilla riittää työtä ja tehtävää.

Merkittävin uudistus GRI-standardissa on toimialakohtaisten osioiden käyttöönotto. Toimialoja on yhteensä 40 ja niistä standardien määrittäminen on aloitettu eniten ympäristöä rasittavista toimialoista. Tässä vaiheessa ohjeistus on valmis öljy-, kaasu- ja hiiliteollisuudelle; lisäksi työn alla on maatalouden ja kalastuksen standardi.

Toinen merkittävä muutos on vaihtoehtojen väheneminen. Aiemmin raportoija saattoi valita perustason ja laajemman tason väliltä, mutta nyt kaikilta vaaditaan kattavat tiedot. Uusi standardi ohjaa keskittymään entistä olennaisimpiin asioihin, joilla voidaan nähdä olevan vaikutusta ihmiskunnalle ja ympäristölle. Myös ihmisoikeuksien raportoinnin rimaa on nostettu ylemmäs.

Uuden standardin käyttöönottoon on hyvä valmistautua ajoissa, jotta tarvittavat tiedot saadaan kerättyä jo kuluvalta vuodelta. Vertailu olemassa olevien ja puuttuvien tietojen välillä kannattaakin toteuttaa jo kesän tai alkusyksyn aikana. Bravuran vastuullisuustiimi on palveluksessanne, jos tarvitsette apua valmisteluissa