Saavutettavuustyökalut

Bravura Menu Sulje

Revenio

Haaste

Sijoittajaviestinnällä on merkittävä rooli Revenion toiminnassa, minkä vuoksi Reveniolla oli tarve löytää asiantunteva kumppani tukemaan yhtiötä jatkuvan sijoittajaviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Bravuran rooli ulkoistettuna viestinnän resurssina

  • Johtoryhmän ulkopuolinen asiantuntija
  • Johdon viestinnällinen sparraus
  • Taloudellinen tiedottaminen, vuosikertomukset ja osavuosiraportit
  • Mediayhteistyö
  • Tilaisuudet, tapaamiset, tapahtumat (mm. CMD)
  • Verkkonäkyvyyden kehittäminen
  • Muutosviestintä (M&A)
  • Vastuullisuusviestinnässä avustaminen

 

Revenio Group Oyj

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, joka on erikoistunut mm. glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistamiseen.

Siirry eteenpäin
Bravura on toiminut viestintä- ja strategiakumppanimme vuodesta 2012 lähtien. Olemme rakentaneet sijoittajatarinaamme ja -viestintäämme tiiviissä yhteistyössä - menestyksekkäästi. Markkina-arvomme on kasvanut yhteistyömme aikana 33 miljoonasta eurosta yli 700 miljoonaan euroon ja osakkeenomistajiemme määrä on yli kaksinkertaistunut. Onnistunut ja liiketoimintalähtöinen viestintä on tukenut transformaatiotamme terveysteknologiayhtiöksi ja sijoittajien suosikiksi.

Timo Hildén ,toimitusjohtaja, Revenio Group Oyj

Bravura toimi viestintäkumppaninamme yrityskauppatilanteessa ostaessamme italialaisen CenterVuen keväällä 2019 ja järjestäessämme siihen liittyvän suunnatun osakeannin. Tiukassa aikataulussa ja moniuloitteisessa järjestelyssä korostuivat viestinnän näkemyksellisyys ja suunnitelmallisuus, eri sidosryhmien huomioiminen, projektinhallinta ja kyky kertoa uuden yhdistetyn yhtiön tarina ymmärrettävästi markkinoille. Onnistunut yrityskauppaviestintä loi erinomaiset puitteet Revenion omistaja-arvon suotuisalle kehittymiselle ja yrityskaupan integraatiovaiheen käynnistämiselle. Timo Hildén Toimitusjohtaja, Revenio Group Oyj

Timo Hildén ,Toimitusjohtaja, Revenio Group oyj