Saavutettavuustyökalut

Bravura Menu Sulje

Viestintä yritysjärjestelyissä (M&A)

Viestintä on keskeisessä roolissa onnistuneissa yritysjärjestelyissä.

Olemme toimineet kumppanina useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä aina suunnittelu- ja julkistusvaiheesta integraatiovaiheeseen, ja tehneet tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa. Tavoitteenamme on viestinnän keinoin varmistaa yritysjärjestelyn onnistuminen, antaa riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa eri osapuolille sekä hälventää muutostilanteen aiheuttamaa epätietoisuutta erityisesti henkilöstön keskuudessa.

Autamme asiakkaitamme viestintästrategian suunnittelussa sekä keskeisten ydinviestien kiteyttämisessä ja viestimisessä selkeästi eri kohderyhmille. Viestinnällä on kyettävä vastaamaan muutosprosessiin liittyvien peruskysymysten lisäksi siihen, miksi yritysjärjestely toteutetaan, mitä sillä tavoitellaan ja mitkä ovat sen hyödyt ja vaikutukset eri sidosryhmille.

Viestintä ei pääty yritysjärjestelyn julkistukseen. Jatkuvalla, kaksisuuntaisella viestinnällä kannustetaan henkilöstö mukaan muutokseen.

Palveluitamme yritysjärjestelyihin liittyvässä viestinnässä ovat muun muassa:

  • Viestinnällinen neuvonanto
  • Viestintästrategia ja pääviestien määrittely eri kohderyhmille
  • Viestinnän toimenpidesuunnitelma julkistus- ja integraatiovaiheissa sekä toimenpiteiden toteutus
  • Tarvittavien materiaalien tuotanto, kuten tiedotteet, presentaatiot, Q&A:t
  • Mediaviestintä
  • Integraatiovaiheen sisäinen ja ulkoinen muutos- ja strategiaviestintä
  • Kriisiviestintä
  • Viestintäprosessin johtaminen
Siirry eteenpäin
Bravura toimi viestintäkumppaninamme yrityskauppatilanteessa ostaessamme italialaisen CenterVuen keväällä 2019 ja järjestäessämme siihen liittyvän suunnatun osakeannin. Tiukassa aikataulussa ja moniuloitteisessa järjestelyssä korostuivat viestinnän näkemyksellisyys ja suunnitelmallisuus, eri sidosryhmien huomioiminen, projektinhallinta ja kyky kertoa uuden yhdistetyn yhtiön tarina ymmärrettävästi markkinoille. Onnistunut yrityskauppaviestintä loi erinomaiset puitteet Revenion omistaja-arvon suotuisalle kehittymiselle ja yrityskaupan integraatiovaiheen käynnistämiselle.

Timo Hildén ,Toimitusjohtaja, Revenio Group oyj