Saavutettavuustyökalut

Bravura Menu Sulje

Vastuullisuus osana sijoittajatarinaa

Vastuullisuus on yritystoiminnan perusvaatimus ja edellytys sille, että liiketoiminta on kannattavaa, kestävää ja hyväksyttävää. Vastuullisuus liittyy keskeisesti yrityksen strategiaan, johtamiseen ja viestintään.

Riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta, vastuullinen toimintatapa on ehdoton edellytys pitkäjänteiselle menestykselle. Myös sijoittajat suosivat vastuullisia yrityksiä.

Onko teidän yrityksessänne kiteytetty, mistä vastuullisuudessa on kyse, mikä on vastuullisuuden merkitys yhtiönne liiketoiminnalle, mitkä ovat yhtiönne ja eri sidosryhmien kannalta olennaiset vastuullisuuden teemat ja näihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit? Entä miten viestitte vastuullisuudesta sidosryhmillenne?

Tuemme asiakkaitamme

  • Vastuullisuuden merkityksen kirkastamisessa osana yhtiön strategiaa, liiketoimintaa ja kokonaistarinaa
  • Vastuullisuuden olennaisten osa-alueiden ja painopistealueiden määrittelyssä
  • Vastuullisuuden ydinviestien kiteyttämisessä
  • Vastuullisuusohjelman suunnittelussa
  • Vastuullisuusviestinnässä eri sidosryhmille
  • Vastuullisuusraportoinnissa

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Siirry eteenpäin