Maailma muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla. Onko yhtiösi IR-ohjelma ajan hermolla?

Hyvät ja toimivat sijoittajasuhteet eivät tule ilmaiseksi, vaan vaativat määrätietoista työtä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös sijoittajien näkemykset saattavat muuttua. Sijoittajia kannattaa kuunnella ja heidän näkemyksiään hyödyntää.

Sijoittajatutkimus on tähän sekä käytännöllinen että strateginen työkalu. Se antaa yhtiöstä objektiivisen peilikuvan sisäisen tiedon tueksi ja auttaa kehittämään IR-strategiaa ja -ohjelmaa.

IR-toiminnon tavoitteet liittyvät usein läpinäkyvyyteen, sijoittajatarinaan ja johdon saavutettavuuteen sijoittajille. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta kuinka arvioida, käyttääkö rajalliset resurssinsa oikein ja toimiiko IR-ohjelma parhaalla mahdollisella tavalla?

Arvion voisi perustaa osakekurssin kehitykseen, mutta osakkeen hintaan vaikuttavat niin monet muutkin tekijät kuin hyvin hoidetut sijoittajasuhteet -ja viestintä, joten keinoja on etsittävä myös muualta. Sijoittajasuhdestrategian ja -ohjelman toimivuuden mittaaminen onnistuu parhaiten seuraamalla muitakin lähteitä, kuten sijoittajilta osana jatkuvaa vuoropuhelua saatavaa palautetta ja analyytikkoseurantaa, sekä sijoittajatutkimusten avulla. Keskitytään tässä sijoittajatutkimukseen (englanniksi IR perception study).

Sijoittajatutkimuksen tekee parhaimmillaan neutraali ja riippumaton osapuoli, jonka ainoa intressi on tuottaa laadukas tutkimus, joka maksaa asiakkaalle itsensä takaisin hyödyllisenä työkaluna sijoittajasuhteiden jatkuvassa kehittämisessä. Nämä ensisijaisesti kvalitatiiviset tutkimukset tehdään perinteisesti yhtiön suurimpien institutionaalisten sijoittajien ja analyytikoiden keskuudessa, joilla on suurin taloudellinen vaikutus yhtiöön omistuksensa tai verkostonsa ansiosta. Tutkimuksen vastaukset käsitellään anonyymisti, jotta selvitys – mukaan lukien IR-suositusten laatu – on asiakkaalle mahdollisimman hyödyllinen.

Hyvä sijoittajatutkimus tarjoaa johdolle ja sijoittajasuhteista vastaaville keskeiset askelmerkit, joihin keskittyä seuraavan 12 kuukauden aikana, oli kyse sitten läpinäkyvyydestä, sijoittajatarinasta tai sijoittajasuhdetoimista yleisesti. Tutkimus auttaa yritystä huomioimaan osakkeenomistajilleen tärkeitä näkökulmia, jotka liittyvät esimerkiksi yhtiön riskeihin, arvostukseen ja pääomakustannuksiin. Tämä puolestaan edesauttaa rakentamaan yrityksestä houkuttelevan sijoituskohteen. Yhdistettynä sijoittajien ja analyytikoiden sekä neuvonantajien kanssa käytyihin keskusteluihin, sijoittajatutkimus on hyödyllinen työkalu niin sijoittajatarinan kehittämisessä kuin IR-strategian määrittelytyössä. Jos seurantaa tehdään vuosittain, palaute voidaan myös huomioida sijoittajasuhteista vastaavan henkilön tavoitteissa.

Ole yhteydessä, jos haluat keskustella yhtiösi IR-strategian ja -ohjelman kehittämisestä sekä sijoittajatutkimuksista.