Kohti maksimaalista omistaja-arvoa

Sijoittajaviestinnän asiantuntijoina uskomme vakaasti, että markkinoita on syytä kuunnella tarkkaan ja jatkuvasti. Sijoittajien luottamus syntyy yhtiön kyvystä kääntää mahdollisuudet ja haasteet kannattavasti kasvavaksi liiketoiminnaksi, joka lopulta luo myös osakkeenomistajille odotettua tuottoa.

Moni suomalainen pörssiyhtiö kipuilee nyt osakkeensa alhaisen arvostuksen kanssa ja pohtii, olisiko mitään tehtävissä. Monen yhtiön arvostus onkin paremmin kohti sitä tasoa mitä sijoittajaviestinnässäkin tavoitellaan – osakkeen fair value.

Korkeahkot korot ja inflaatio ovat jo pidempään vaikuttaneet kielteisesti sekä yhtiöiden kasvumahdollisuuksiin että osakkeiden arvostukseen. Yleisesti epävarmassa maailmantilanteessa Suomen kaltaiset pienet reunamarkkinat yleensä kärsivät muita markkinoita enemmän. Osakemarkkinoilla on paljon arvostukseen vaikuttavia tekijöitä, joille yritysjohto ei mahda mitään. Silti ei kannata jäädä odottamaan parempia aikoja, vaan luoda niille otollinen tilanne.

Mitään IR:n Pirkka-niksejä ei tietenkään ole olemassa, mutta sijoittajaviestinnän asiantuntijana uskomme vakaasti, että markkinoita kannattaa jatkuvasti kuunnella. Sijoittajien luottamus syntyy yhtiön osoittamasta innovatiivisuudesta ja kyvykkyydestä kääntää mahdollisuudet ja haasteet kannattavasti kasvavaksi liiketoiminnaksi, joka lopulta tuottaa myös osakkeenomistajille odotettua tuottoa.

Teemme asiakkaillemme sijoittajamarkkinatutkimuksia (IR perception study), joissa selvitämme ammattisijoittajien näkemyksen yhtiöstä. Tutkimuksen loppuraportti kertoo, miltä yhtiö näyttää ja mitä siltä odotetaan, jotta sen arvostustaso nousisi. Harvemmin tutkimuksissa nousee esiin täysin yllättävää, vaan ne kirkastavat ja vahvistavat IR:n ja johdon omia epäilyjä.

 Yhtiölle raportti toimii hyvänä työkaluna, jonka avulla se voi säännöllisin välein tarkastella markkinoiden odotuksia ja hyödyntää sijoittajien näkemystä myös liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla yhtiön sijoittajaviestintä pysyy sellaisella raiteella, joka innostaa sijoittaja ja luo uskottavuutta sekä uskoa parempaan kasvuun. Ja askel kerrallaan kohti osakkeen fair value -arvostusta.